Regulamin Sprzedaży Biletów Online

1. Postanowienia Ogólne

1.1 Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży biletów przez stronę internetową soulflyagency.com.

1.2 Sprzedawcą biletów jest SoulFly Agency , z siedzibą w 33-300 Nowy Sącz ,ul. Sygańskiego 2, NIP: 7343633352 , KRS: 0001072485. REGON: 527075122.

1.3 Kupujący – osoba fizyczna lub prawna, dokonująca zakupu biletów za pośrednictwem strony internetowej.

2. Oferta i Ceny

2.1 Oferta biletów oraz ich ceny są widoczne na stronie internetowej.

2.2 Ceny biletów podane są w polskich złotych i zawierają obowiązujący podatek VAT.

2.3 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen biletów oraz do wprowadzenia promocji i zniżek.

3. Zakup Biletów

3.1 Zamówienia można składać przez stronę internetową www.soulflyagency.com zgodnie z dostępnymi tam instrukcjami.

3.2 Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje potwierdzenie zakupu na podany przez niego adres e-mail.

4. Płatności

4.1 Płatności za bilet można dokonywać za pomocą dostępnych na stronie internetowej systemów płatności online.

4.2 Po zaksięgowaniu płatności, Kupujący otrzymuje e-bilet na wskazany adres e-mail.

5. Zwroty i Reklamacje

5.1 Bilety są bezzwrotne, chyba że przewidziane inaczej w ofercie.

5.2 W przypadku odwołania lub zmiany terminu wydarzenia, Kupujący ma prawo do zwrotu kosztów biletu lub wymiany na bilet na inny termin.

5.3 Reklamacje dotyczące zakupionych biletów należy składać pisemnie na adres [adres_kontaktowy] w ciągu 14 dni od daty zakupu.

6. Odpowiedzialność

6.1 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w programie wydarzenia, odwołanie go lub inne nieprzewidziane okoliczności.

6.2 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy wprowadzone przez Kupującego podczas składania zamówienia.

7. Ochrona Danych Osobowych

7.1 Podczas składania zamówienia Kupujący udziela zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji transakcji.

7.2 Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej.

8. Postanowienia Końcowe

8.1 Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania go na stronie internetowej.

8.2 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na stronie internetowej.

8.3 W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.